Bảng giá Bơ Sáp được cập nhật hàng ngày vào mùa vụ

Khoảng 10 ngày nữa sẽ có đợt bơ đầu mùa. Khoảng 100kg. Xin vui lòng liên hệ 0904.990.727 để biết thêm chi tiết.

 

  Bơ sáp loại  5 trái/1kg giá ....đồng/1kg 

 

 

 Bơ sáp loại  4 trái/1,3kg giá .... đồng/1kg

 

 

Bơ sáp loại 3 trái/1kg giá .... đồng/1kg (hiện giờ chưa co)

 

 

Bơ sáp loại 2 trái/1kg giá ... đồng/1kg

 

® ANGIMEX.COM.