Angimex - Thông tin và sự kiện

Hình bơ mùa 2015 - đợt tháng 5

bo-sap-loai-I-1

bo-sap-loai-I-2

bo-sap-loai-I-3

bo-sap-loai-I-4

bo-sap-loai-I-5

bo-sap-loai-I-6

bo-sap-loai-I-1

Bơ sáp loại I: 1 trái/500gr trở lên

 

bo-trai-thuon-dai

bo-trai-thuon-dai

Bơ sáp loại thuôn dài chất lượng tuyệt vời, số lượng rất ít.

bo-sap-loai-II

Bơ sáp loại thông thường - loại 3 - 4 trái 1 kg

 

 

® ANGIMEX.COM.